/***/
Certificació UNE-EN ISO 9001 PDF Imprimeix Correu electrònic

logoiso9001colorGràcies a la implantació d'un Sistema de Gestió de la Qualitat segons la norma UNE-EN ISO 9001, l'organització demostra la seva capacitat per proporcionar de forma coherent productes o serveis que satisfan els requisits del client i els reglamentaris aplicables.

Entre altres avantatges, té la possibilitat de complir amb clients que, cada vegada més, requereixen proveïdors certificats, augmentar la possibilitat d'incrementar les seves vendes en la Unió Europea, millorar els sistemes de qualitat propis, així com la documentació i els proveïdors quant a acompliment, i igualment generar una major confiança entre proveïdors i clients.

questa norma internacional promou l'adopció d'un enfocament basat en processos quan es desenvolupa, implanta i millora l'eficàcia d'un sistema de gestió de la qualitat, basat al seu torn en el cicle de millora contínua *PDCA (Planificar, Fer, Comprovar, Actuar).

Beneficis davant el comprant:

  • Millorar la imatge dels productes i/o serveis oferts.
  • Afavorir el seu desenvolupament i afermar la seva posició.
  • Guanyar quota de mercat i accedir a mercats exteriors gràcies a la confiança que genera entre els clients i consumidors.

Beneficis davant els clients:

  • Aumento de la satisfacción de los clientes.
  • Eliminar múltiples auditories amb el corresponent estalvi de costos.
  • Accedir a acords de qualitat concertada amb els clients.

Beneficis per a la gestió de l'empresa:

  • Servir com a mitjà per mantenir i millorar l'eficàcia i adequació del sistema de gestió de la qualitat, en posar de manifest els punts de millora.
  • Cimentar les bases de la gestió de la qualitat i estimular a l'empresa per entrar en un procés de millora contínua.
  • Augmentar la motivació i participació de personal, així com millorar la gestió dels recursos.


iqnet 2014 eanor 2014