/***/
Registres de fundició

Registres de fundició

Registres de fundició segons Norma EN 124

  • Filtre
  • Buscar
EXTREM

- Tapa i marc abatible amb opertura a 120º i extracció a 90º.

- Tanca de seguretat "click" per evitar opertures accidentals.

- Junta insonora de polietilé per assegurar un perfecta assentament i evitar contacta "metall-metall".

- Fabricat en fundició dúctil segons Norma EN124 classe D400.

- Producte certificat per la BRITISH STANDARD.

- Pintura anti oxidant bituminosa negra.

- Instal·lació a zones de tràfic normal i intens (Grup 4 EN124).

RODANO

- Reixa rectangular abatible amb obertura a 120º

- Diseny anti robatori un cop instal·lat al formigó.

- Fabricat en fundició dúctil segons Norma EN124 classe C250.

- Producte certificat per la BRITISH STANDARD

- Pintura anti oxidant bituminosa negra.

- Instal·lació a zones decirculació normal i pesada (Grup 4 EN124).

PRUT

- Reixa rectangular abatible amb obertura a 120º

- Diseny anti robatori un cop instal·lat al formigó.

- Fabricat en fundició dúctil segons Norma EN124 classe C250.

- Producte certificat per la BRITISH STANDARD

- Pintura anti oxidant bituminosa negra.

- Instal·lació a zones decirculació normal i pesada (Grup 4 EN124).

HAMMERD400

- Tapa amb disseny anti-lliscant.

- Tapa amb 1 o 2 dispositius per poder aixecar-la.

- Marc hidraúlic per evitar la sortida d'olors.

- Fabricat en fundició dúctil segons Norma EN124 classe D400.

- Producte certificat per la BRITISH STANDARD.

- Pintura anti oxidant bituminosa negra.

- Instal·lació a zones de tràfic normal i intens (Grup 4 EN124).

HAMMER C250

- Tapa amb disseny anti-lliscant.

- Tapa amb 1 o 2 dispositius per poder aixecar-la.

- Marc hidraúlic per evitar la sortida d'olors.

- Fabricat en fundició dúctil segons Norma EN124 classe C250.

- Producte certificat per la BRITISH STANDARD.

- Pintura anti oxidant bituminosa negra.

- Instal·lació a zones de voreres i aparcaments (Grup 3 EN124).

DESERTD400

- Tapa rellenable con 75 mm de altura de relleno.

- Tapa con 2 dispositivos de izado.

- Marco hidráulico para evitar la salida de olores.

- Producto normalizado de acuerdo con la Norma EN124 clase D400.

- Acabado con pintura anti oxidante bituminosa negra.

- Instalación en vías de circulación de carreteras, arcén estabilizado y áreas de estacionamiento (Grupo 4 según EN124).

<< Inici < Anterior 1 2 3 4 5 Següent > Final >>